20 март 2023, понеделник

       
 














 
 

Актуално

 
 

Речници

Речник на думите в българския език

Речник на думите в българския език. Съдържа тълковен речник, синонимен речник, етимологичен речник, българо-английски и английско-български речник. Всичко това в една страница за по-голямо удобство. Има въведени думи, които често се бъркат, и при написване на такава дума, речникът предупреждава за грешката и дава връзка към граматически правилната дума. Речникът показва до 4 изображения и видеоклипа свързани с търсената дума, което е много полезно при търсене на растения и животни.

Oxford Collocation Dictionary Online

For Advanced English Learners.

Macmillan Dictionary



OnlineRechnik

Тълковен, правописен, синонимен и българо-английски речник.

The Free Dictionary Online



Longman Dictionary of Contemporary English Online



Merriam-Webster Dictionary Online



(1) - 2